• +302103229303
  • apc@apc.gr
18 Μαϊ 2011

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΧΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Κυρία Υπουργέ, Κύριε Υπουργέ Αναπληρωτή,

Συνεχίζουμε το σχολιασμό και τις προτάσεις μας αναλυτικά κατά άρθρο της ΚΥΑ

Άρθρο 9 – Λοιπές Κατευθύνσεις

1. Παράγραφος 3
Στην παράγραφο αυτή αναφέρονται κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας.

Παρατηρήσεις:

Από την εμπειρία τριών (3) δεκαετιών ανάπτυξης, κυρίως των θαλάσσιων υδατοκαλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται, θεωρούμε ότι τα θέματα των μισθώσεων των υδάτινων εκτάσεων σε υδατοκαλλιεργητές (διάρκεια – αρμοδιότητες – διαδικασίες κ.λπ.) είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την ανάπτυξη του κλάδου.

Θα πρέπει επομένως να δημιουργηθεί ένα καινούργιο καθεστώς μισθώσεων, χωρίς περιττή γραφειοκρατία, το οποίο να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων εκτάσεων και παράλληλα να κατοχυρώνει το Δημόσιο συμφέρον, αλλά και τους μισθωτές υδατοκαλλιεργητές.

Οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο της ΚΥΑ, βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως θα πρέπει να βελτιωθούν και συμπληρωθούν σύμφωνα με τις μελλοντικές απαιτήσεις του κλάδου.

Πρόταση:

Προτείνεται η παράγραφος 3 του άρθρου 9 να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

«3. Κατευθύνσεις για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων με σκοπό την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας

Για τη μίσθωση / αναμίσθωση γενικά κατάλληλων υδάτινων εκτάσεων για την ανάπτυξη μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής μορφής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 32 παράγραφος 7 του Ν.1845/89 και οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα του άρθρου 186 (παράγραφος ΙΙ β δ) αυτού, σύμφωνα με την οποία η αρμοδιότητα μίσθωσης μεταβιβάστηκε στον αιρετό Περιφερειάρχη.
Επίσης ισχύουν και οι εγκύκλιοι του Υπουργείου Γεωργίας (νυν ΥΘΥΝΑΛ) αριθ. 260727/24-8-1994, 258169/4-10-2000 (όπως τροποποιήθηκε) και αριθ. 263445/18-12-1995, με τις οποίες, όσον αφορά τις δύο πρώτες έχουν ανασταλεί οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων για την ίδρυση νέων μονάδων εκτροφής για ορισμένα είδη ιχθύων και όσον αφορά την τρίτη, καθορίζονται περιορισμοί στις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας σε Ιχθυογεννητικούς Σταθμούς.
Εξάλλου, στην ισχύουσα νομοθεσία δεν υπάρχουν διατάξεις με τις οποίες να ρυθμίζονται τόσο οι μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε Φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, όσο και οι υφιστάμενες μισθώσεις σε υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις σε περίπτωση που οι σχετικές εκτάσεις ενταχθούν σε ΠΟΑΥ.
Ενόψει των ανωτέρω η ισχύουσα νομοθεσία, όσον αφορά τις μισθώσεις, να τροποποιηθεί και συμπληρωθεί προκειμένου:
α. Η αρμοδιότητα των μισθώσεων να ασκείται από τη Διοίκηση και ειδικότερα την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.
β. Η διάρκεια των μισθώσεων / αναμισθώσεων να ορισθεί στα δώδεκα (12) έτη.
γ. Να καταργηθούν οι εγκύκλιοι που απαγορεύουν τις νέες μισθώσεις για ορισμένα είδη ιχθύων και η εγκύκλιος που καθορίζει περιορισμούς στις άδειες Ιχθυογεννητικών Σταθμών.
δ. Να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα αναστολής νέων μισθώσεων, για συγκεκριμένους λόγους και κυρίως με σκοπό την ομαλή λειτουργία των αγορών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας.
ε. Να ορισθεί ειδικό καθεστώς για τις μισθώσεις θαλάσσιων εκτάσεων σε φορείς διαχείρισης ΠΟΑΥ, ενώ παράλληλα να ρυθμιστεί και το καθεστώς των εντός των ΠΟΑΥ υπαρχουσών μισθώσεων.»

2. Παράγραφος 7 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδα 46)

Αφορά τις κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν.2742/1999

Παρατήρηση:

Ο Νόμος 2742/1999, αποτελεί τη νομική βάση, τόσο για τη θέσπιση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού, όσο και για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

Θεωρούμε ότι η κατεύθυνση που διατυπώνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ δεν είναι ολοκληρωμένη, για ένα τόσο σοβαρό αντικείμενο.

Πρόταση:

Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για την τροποποίηση του Ν. 2742/99

Προτείνονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις των διατάξεων του υπόψη Νόμου:
α. Του άρθρου 10 με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 24 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 15 του άρθρου 98 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του Ν.2300/1995 (ΦΕΚ 69 Α).
Η τροποποίηση του άρθρου θα αφορά στη διαφοροποίηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού και οριοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.), λαμβάνοντας υπόψη το νομικό καθεστώς των θαλασσών (κοινόχρηστοι χώροι υπό την κυριότητα του Δημοσίου). Άρθρο 6, παραγρ. Βγ της παρούσας.
β. Του άρθρου 7, προκειμένου να ορίζεται ότι οι κατευθύνσεις των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης κατισχύουν αντίθετων κατευθύνσεων που έχουν εγκριθεί από υποκείμενο χωροταξικό ή πολεοδομικό σχεδιασμό.

3. Παράγραφος 8 του Σχεδίου ΚΥΑ (σελίδες 46-47)

Αφορά τις κατευθύνσεις για τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002 ΥΠΕΧΩΔΕ.

Παρατηρήσεις:

Δεν υπάρχει εξουσιοδότηση Νόμου για το περιεχόμενο της Απόφασης αυτής, όπως προτείνεται στο Σχέδιο της ΚΥΑ.
Τα θέματα των μισθώσεων ρυθμίζονται με Νόμο.

Εξάλλου η απόφαση αυτή καθορίζει τα απαιτούμενα, για τη χωροθέτηση ΠΟΑΥ, δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής τους, δεν ρυθμίζει θέματα μισθώσεων.

Πρόταση:

Προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για την τροποποίηση της ΥΑ 17239/2002

Μετά τις τροποποιήσεις των διατάξεων του Ν.2742/99, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της προηγούμενης παραγράφου, θα πρέπει να τροποποιηθεί και η Απόφαση αριθ.17239/2002, όσον αφορά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολή τους, για τη χωροθέτηση των ΠΟΑΥ.

4. Να προστεθεί στο άρθρο 9 – νέα παράγραφος, σχετικά με την ΚΥΑ 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438/ β/1986), ως ακολούθως:

Κατευθύνσεις για αντικατάσταση της ΚΥΑ αριθ. 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438 Β/1986)

Η απόφαση αυτή, όπως είναι γνωστό, μεταξύ των άλλων αφορά στα απαιτούμενα πρότυπα της ποιότητας επιφανειακών νερών για «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και για «καλλιέργεια και αλιεία οστρακοειδών» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες ΕΟΚ 78/659/18-7-1978 και 79/923/30-10-1979 αντίστοιχα.

Μετά την έκδοση της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ/23-10-2000 και ενόψει του γεγονότος ότι οι παραπάνω Οδηγίες καταργούνται από 1/1/2014 (δεκατρία έτη από την ισχύ της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ), αλλά και των μεταβολών που έχουν σημειωθεί όσον αφορά τις αρμοδιότητες των Υπουργείων και των Περιφερειών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Καλλικράτης» (Ν. 1852/2010) είναι αναγκαία η αντικατάσταση της ΚΥΑ 46399/1352/86 με νέα Απόφαση προσαρμοσμένη στις προαναφερθείσες μεταβολές, στις απαιτήσεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ και της Εθνικής Νομοθεσίας που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση της Οδηγίας αυτής, αλλά και των εξελίξεων που έχουν σημειωθεί στον τομέα των υδατοκαλλιεργειών τόσο στα γλυκέα ύδατα, όσο και στα οστρακοειδή.

Νίκος Αναγνόπουλος
Δ/νων Σύμβουλος APC s.a.
18 Μαΐου 2011, 14:18

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

RT @EU_MARE: As promised, presentations & conclusions of our workshop on digital tools for #SmallScaleFisheriesFuture are online! The contr…

APC SA

RT @MINOUW2015: *New blog* > https://t.co/BWnAc7mMVY < What are the benefits of adopting more selective gear? Our studies show that initia…

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter