• +302103229303
  • apc@apc.gr

Η APC Α.Ε. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών υλοποίησαν το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην εκπόνηση των Στρατηγικών Μελετών υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και το Κατάκολο" που ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας APC s.a. Νίκος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα "Υδατοκαλλιέργειες και νέα Κ.ΑΛ.Π.".

AQUACULTURE
Thank you for your kind invitation, it is a pleasure for me to be here today.
Meetings, such as this, in which the national authorities and other stakeholders of the Adriatic and Ionian countries discuss for an effective approach and cooperation are really needed.
I was in the past in the international conferences for fisheries cooperation in Heraklion and Venice.
A lot of discussions, words, but no facts.
Working for 30 years on aquaculture sector - an important and raising sector - I would like to focus on it, and the Adriatic Ionian countries.
A. Adriatic and Ionian sea are sensitive marine zones with serious environmental problems (pollution, overfishing, urban and tourism on coastal zone, etc). But in the same time having a look on marine aquaculture we can see Greece (western Greece, Epirus and Ionian islands regions), Italy, Albania, Montenegro, Croatia, Slovenia, have a significant production of sea bass (D. labrax), sea bream (S. auratus), mussels (M. galloprovincialis), flat oysters (Ostrea edulis), clams (Chamelea gallina, Tapes philippinarum), white sea bream (Diplodus sargus), Sharpsnout Sea bream (Puntazzo puntazzo), Pandora (Pagellus erithrynus), Umbrine (Umbrina cirrosa), dentex (D. dentex) and blue fin tuna (T. thynnus).

In parallel there are the most important lagoons in the Mediterranean (Messolongi - GR, Venice – IT, Butrinti – AL) in which extensive and semintensive aquaculture systems are applied.
The EC aquaculture sector has stagnated for many years despite its big potential for development and the growing demand for aquaculture products. This stagnation is due to the increasing import from third countries (mainly Asia and Africa) of cheap aquaculture products, which are often not produced with the high European sanitary, environmental and food security standards. It is evident that the EC has to step up its aquaculture production and compete with third countries in the field. The same phenomenon was in the ex – Yugoslavia countries and Albania due to political changes.
The policy for aquaculture would assure the economic, social and environmental sustainability of this sector.
B. Looking in the proposal for a new Regulation on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) (com 2011/425f) we can find that:
Aquaculture contributes to growth and jobs in coastal and rural regions. Therefore, it is crucial that the EMFF is accessible to aquaculture enterprises. In order to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities it is vital to stimulate innovation and entrepreneurship. Therefore the EMFF should support innovative operations and business development.
New forms of income combined with aquaculture activities have already shown their added value for business development. Therefore the EMFF should support these complementary activities outside aquaculture such as angling – tourism, educational or environmental activities.
Investment in human capital is also vital to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities. Therefore, the EMFF should support lifelong learning and networking stimulating the dissemination of knowledge as well as advisory services helping to improve the overall performance and competitiveness of operators.
In order to promote environmentally sustainable aquaculture, the EMFF should support aquaculture activities which are highly respectful of the environment, the conversion of aquaculture enterprises to eco – management, the use of audit schemes as well as the conversion to organic aquaculture.
In the area of international relations the EMFF may support the following types of operations:
a) voluntary funding provided to the United Nations organisations as well as voluntary funding provided to any international organisation active in the field of Law of Sea
b) voluntary financial contributions to preparations for new international organisations or preparation of new international treaties which are of interest to the European Union
c) voluntary financial contributions to work or programmes carried out by international organisations which are of special interest to the European Union
d) financial contributions to any activity (including working, informal or extraordinary meetings of contracting parties) which upholds the interests of the European Union in international organisations and strengthens cooperation with its partners in these organisations. In this connection, when the presence of representatives of third countries in negotiations and meetings within international forums and organisations becomes necessary for the European Union interests, the EMFF shall bear the costs of their participation.
C. Under this point of view the Adriatic – Ionian countries could work together on the followings topics for the sustainable development of aquaculture:
• innovation in aquaculture introducing new techniques (i.e. recirculated systems, off – shore farms), new products (forms and species), technical knowledge to reduce the impact on the environment
• collaboration between enterprises and scientific and technical bodies
• support investments contributing to:
- adding value to aquaculture products
- diversification of the income through development of complementary activities such as ecotourism
• harmonize national legislation with international and Union environmental protection legislation as well as Maritime Spatial Planning for aquaculture
• Environmental Impact Assessment
• aquatic animal health and welfare on public health legislation
• health and safety standards
• marketing and business strategies
• organize lifelong learning, dissemination of scientific knowledge and innovative practices
• organize networks and exchange of experience and best practice among aquaculture enterprises or professional organisations and other stakeholders
• identification and mapping of most suitable areas for aquaculture development
• conversion of conventional aquaculture production methods into organic aquaculture
• support forms of extensive aquaculture including conservation and improvement of the environment, biodiversity, management of the landscape and traditional features of aquaculture zones
• inclusion of aquaculture in sustainable development of fisheries areas through integrated local development strategies.

H APC Α.Ε. επιλέχθηκε από τον Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ ως σύμβουλος για το έργο «Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης για την Υποστήριξη της Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Προώθησης για τα Ευρύαλα Μεσογειακά Είδη και για τα Κατεψυγμένα Αλιευτικά Προϊόντα».
Πρόκειται για την υλοποίηση δύο έργων πρόωθησης και προβολής του κλάδου των ψαριών της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αλιευμάτων που γίνονται για πρώτη φορά σε ευρεία έκταση (διάρκεια 30 μήνες) στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 - 2013.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες όσων πιστεύουν αληθινά στις αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες με την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ στις 4.11.2011.
Η APC s.a. αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνέβαλε ενεργά στην Μελέτη για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση θέσεων του κλάδου και το δημόσιο διάλογο, επιλέγοντας ως εργαλεία την επιστημονική τεκμηρίωση και την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, αντί της βολικής ή / και περίεργης σιωπής άλλων ειδικών και «ειδικών».
Οι ρυθμίσεις του χωροταξικού σχεδίου που αποτυπώνεται στην υπογραφείσα ΚΥΑ και προωθήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ απέχουν πολύ από τις θέσεις μας που εδράζονται στην αναγκαιότητα οργανωμένης ανάπτυξης του δυναμικού αυτού κλάδου της ελληνικής οικονομίας με εθελοντικά σχήματα και στοχεύουν στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι δυστυχώς – όπως επισημάναμε και στην παρέμβασή μας στις 20/4/2011 – ένα αντιαναπτυξιακό, μη λειτουργικό και με εσωτερικές αντιφάσεις πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα εμπλακούμε σε συζητήσεις και στείρες αντιπαραθέσεις με αυτόκλητους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και «επιτροπές αγώνα» ατόμων που επιζητούν με τον τρόπο αυτό να βγουν από το κοινωνικό τους αδιέξοδο ή να αποκτήσουν «επαγγελματική» ενασχόληση.
Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια θετικής αντιμετώπισης των ρυθμίσεων του χωροταξικού πλαισίου και θα μείνουμε συστηματικά στο πλευρό των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και όλων όσων αγωνίζονται για μια Ελλάδα της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης, της παραγωγής και της αειφορίας.
Νίκος Αναγνόπουλος

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια του από 9/11/2011 ενημερωτικού σημειώματός μας για την ενεργοποίηση του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 στα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία», σας γνωρίζουμε ότι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύντομα και θα προβλέπει περίοδο κατάθεσης φακέλων μικρής διάρκειας.
Καθώς θα απαιτηθεί η συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών (και παραστατικών στις περιπτώσεις ύπαρξης δαπανών παγίων που αφορούν την περίοδο 1.1.2007 μέχρι σήμερα), είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε το συντομότερο μαζί μας για μια αναλυτική συζήτηση.

Με εκτίμηση,
Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι υπογράφηκαν και έλαβαν αριθμό ΦΕΚ οι Κ.Υ.Α. για τα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία αλιευτικών προϊόντων», στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 – 2013.
Με την υπογραφή αυτών των αποφάσεων ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση των δράσεων που αφορούν τις επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών και μεταποίησης – εμπορίας αλιευμάτων, δηλαδή επενδύσεις για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση μονάδων.
Αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση των διαδικασιών είναι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – πρόσκλησης για υποβολή επενδυτικών σχεδίων που εκτιμάται ότι δεν θα αργήσει.
Προκειμένου να σας ενημερώσουμε για τις λεπτομέρειες των δράσεων αυτών μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σημειώνοντας ότι κατ’ αρχάς μπορεί να γίνονται δεκτές αιτήσεις που θα περιλαμβάνουν και δαπάνες παγίων που έγιναν μετά την 01.01.2007. (Θα οριστεί επακριβώς στην πρόσκληση).

Με εκτίμηση,

Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης
Συνεδρίαση 2ας Νοεμβρίου 2011

Θέμα: Σχέδιο θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ) επί του Σχεδίου Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΧΣΑΑ/Υ)

Α. Γενικές θέσεις

1. Οι υδατοκαλλιέργειες (Υ/Κ) είναι ένας σημαντικός κλάδος της εθνικής οικονομίας που πρέπει να ενθαρρυνθεί και ενισχυθεί στο πλαίσιο των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης.

2. Ο ανωτέρω στόχος απαιτεί την ρύθμιση της λειτουργίας του κλάδου, που περιλαμβάνει την ανάγκη ύπαρξης σαφούς χωροταξικού πλαισίου, όπως εξάλλου προκύπτει και από την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

3. Το Σχέδιο ΚΥΑ για το ΕΠΧΣΑΑ/Υ που εκπονήθηκε από την Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) είναι επί της αρχής αποδεκτό και μπορεί να καλύψει τις υφιστάμενες ανάγκες χωροταξικού σχεδιασμού σε εθνικό επίπεδο, εφόσον ληφθούν υπόψη οι παρακάτω παρατηρήσεις του ΕΣΧΣΑΑ και στην συνέχεια ενσωματωθούν στο Σχέδιο ΚΥΑ.

4. Η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ εντός προστατευόμενων περιοχών (π.χ. ζωνών NATURA 2000) πρέπει να είναι συμβατή με τα διαχειριστικά σχέδια των περιοχών αυτών και να τυγχάνει της σύμφωνης γνώμης του αντίστοιχου φορέα διαχείρισης.

5. Στόχος της ΚΥΑ πρέπει να είναι η χωροθέτηση μονάδων Υ/Κ να είναι συμβατή προς ανταγωνιστικές στον παράκτιο χώρο δραστηριότητες, όπως ο τουρισμός και η επαγγελματική αλιεία.

6. Προκειμένου να αποφευχθεί η χωροθέτηση ΠΟΑΥ σε θαλάσσιους χώρους με σημαντικά αλιευτικά πεδία, νηπιοτροφεία, περιοχές αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων, όπως και λειμώνες Ποσειδωνίας, απαιτείται η προηγούμενη γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών.

7. Στόχος πρέπει να είναι επίσης η ενθάρρυνση της στροφής της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας προς την βιολογική υδατοκαλλιέργεια, νέες καινοτομικές τεχνολογίες παραγωγής και πειραματική υδατοκαλλιέργεια.

8. Οι «μετρικές» προδιαγραφές (βλ. άρθρα 5 και 7), που αφορούν τις μονάδες Υ/Κ (αποστάσεις μεταξύ μονάδων ή από οργανωμένες ζώνες, επιτρεπόμενο μέγεθος μισθωμένης έκτασης, ποσοστό κάλυψης μισθωμένων επιφανειών κλπ), πρέπει να είναι σαφώς ευνοϊκότερες για μονάδες βιολογικής Υ/Κ από εκείνες που προβλέπονται για συμβατικές μονάδες, ώστε να παρέχεται κίνητρο ίδρυσης βιολογικών μονάδων.

9. Στις περιπτώσεις ακατοίκητων νησιών, πέραν των περιορισμών που αφορούν προστατευόμενες περιοχές, πρέπει η χωροθέτηση να αποφασίζεται μετά από την εκπόνηση ορνιθολογικής μελέτης.

10. Στις υποδεικνυόμενες Περιοχές Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΑΥ), η επακριβής επιθυμητή χωροθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ) και μεμονωμένων μονάδων Υ/Κ δέον όπως εξειδικευθεί σε υποκείμενο επίπεδο χωρικού σχεδιασμού, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιοχές όπου εμφανίζονται συγκρούσεις είτε με άλλες δραστηριότητες, είτε με νόμιμη οικιστική ανάπτυξη και όπου διαπιστώθηκαν προβλήματα από την δημόσια διαβούλευση και στην διάρκεια του διαλόγου στο ΕΣΧΣΑΑ.

11. Ο πίνακας 2 στον οποίο περιλαμβάνονται οι ΠΟΑΥ οι μελέτες των οποίων εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του Ε.Π «Αλιεία 2000-2006» και των ΠΕΠ της ίδιας περιόδου πρέπει να θεωρηθεί ενδεικτικός και οι μελέτες αυτές μετά των αντίστοιχων ΣΜΠΕ να τύχουν επανεξέτασης με βάση την ΚΥΑ Υ/Κ και τα νεότερα πραγματικά και επιστημονικά δεδομένα.

12. Στην περίπτωση χωροθέτησης μονάδων Υ/Κ ή ΠΑΥ εντός κλειστών κόλπων ή στενών θαλάσσιων διαύλων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ.

13. Κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτεινόμενων ΠΟΑΥ ή μονάδων Υ/Κ, είτε νέων, είτε εκ μετεγκατάστασης, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην ΚΥΑ, στην ποιότητα των υδάτων και στην προστασία της ιχθυοπανίδας.

14. Οι μελλοντικοί φορείς διαχείρισης των ΠΟΑΥ, θα έχουν την ευθύνη συστηματικής παρακολούθησης, ανά διετία, της φέρουσας ικανότητας των οικοσυστημάτων και της ποιότητας των υδάτων. Θα ευθύνονται επίσης για την εξασφάλιση επαρκούς υδρανάπαυσης.

15. Στα διοικητικά συμβούλια των φορέων διαχείρισης ΠΟΑΥ θα μετέχει ως παρατηρητής ένας εκπρόσωπος της αντίστοιχης περιφερειακής αυτοδιοίκησης.

16. Η δαπάνη διαχείρισης στερεών απορριμμάτων και αποβλήτων ζωικών υπολειμμάτων θα βαρύνει τις επιχειρήσεις Υ/Κ.

17. Στο πλαίσιο του προβλεπόμενου από το Σχέδιο ΚΥΑ μηχανισμού παρακολούθησης που θα ενταχθεί στο Χωρικό Παρατηρητήριο του ΥΠΕΚΑ πρέπει οπωσδήποτε να εξασφαλισθεί συστηματική παρακολούθηση των παράκτιων υδατικών οικοσυστημάτων, ώστε βαθμιαία να προκύψουν αξιόπιστες χρονοσειρές δεδομένων.

18. Προ των αποφάσεων εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων που θα λαμβάνει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαιτείται γνωμοδότηση των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων. Μέρος των πόρων που θα περιέρχονται στο δημόσιο από την εκμίσθωση θα μεταβιβάζεται στους τοπικούς δήμους, υπό μορφή αντισταθμιστικών ωφελειών.

Β. Στο Πρόγραμμα Δράσης πρέπει να περιληφθούν τα ακόλουθα:

1. Το ΥΠΕΚΑ θα αναλάβει την δημιουργία αποτελεσματικών ελεγκτικών μηχανισμών για την παρακολούθηση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος από Υ/Κ, όπως και για την παρακολούθηση εφαρμογής των υποδείξεων των ελεγκτών.

2. Τα συναρμόδια υπουργεία πρέπει να αναθέσουν την χαρτογράφηση λειμώνων Ποσειδωνίας, αλιευτικών πεδίων, νηπιοτροφείων, περιοχών αναπαραγωγής και ενδιαίτησης ιχθύων στο Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και το Ινστιτούτο Αλιευτικής ‘Ερευνας.

3. Με πρωτοβουλία των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και εντός έτους από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ θα γίνει ακριβής χαρτογράφηση με γεωδαιτικές συντεταγμένες όλων των εκτάσεων που έχουν εκμισθωθεί σε μονάδες υδατοκαλλιέργειας ή των οποίων η εκμίσθωση εκκρεμεί.

4. Η ως άνω χαρτογράφηση θα τεθεί υπόψη του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών το οποίο θα αποφανθεί εάν στις εν λόγω εκτάσεις υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες Ποσειδωνίας.

5. Με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ θα εκπονηθεί το ταχύτερο δυνατό Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις, με προοπτική θεσμοθέτησης του εντός 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ.

6. Η παρούσα ΚΥΑ θα τύχει αναθεώρησης εντός διετίας από την έγκριση της, εκτός και αν προ της παρέλευσης της διετίας έχει θεσμοθετηθεί νέο Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Θαλάσσιες και Παράκτιες Περιοχές, που αναφέρεται ανωτέρω, στο οποίο θα ενσωματωθούν οι σχετικές με την χωροθέτηση των υδατοκαλλιεργειών διατάξεις.

7. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με κίνητρα των μετεγκαταστάσεων μονάδων σε αποστάσεις με μεγαλύτερες του ενός ναυτικού μιλίου από την ακτή με βάθος τουλάχιστον 50 μ. Στις περιπτώσεις αυτές είναι δυνατή η εκμίσθωση θαλασσίων εκτάσεων πολλαπλάσιου μεγέθους, εφόσον διασφαλισθεί η συμβατότητα με άλλες χρήσεις του θαλασσίου χώρου (ναυσιπλοΐα, διέλευση αγωγών, υπεράκτια αιολικά πάρκα κλπ).

8. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας δέον όπως μεριμνήσουν για την ενίσχυση με οικονομικά κίνητρα της δημιουργίας νέων, ή μετατροπής υφιστάμενων, βιολογικών ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, όπως επίσης και για την ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών σε απομακρυσμένες περιοχές.

Γ. Στις Μεταβατικές Διατάξεις να προστεθούν τα ακόλουθα (ή να προσαρμοσθεί καταλλήλως η υπάρχουσα διατύπωση):

1. Οι υφιστάμενες μονάδες θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, των οποίων η θέση, λειτουργία και ισχύουσα άδεια δεν αντιβαίνουν προς τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της εθνικής οικονομίας, συνεχίζουν να λειτουργούν κανονικά μέχρι την έκδοση των απαιτούμενων ΠΔ για τις ΠΟΑΥ, με δυνατότητα μέχρι τότε παράτασης των αδειών λειτουργίας τους και αύξησης της δυναμικότητας τους κατά 25%, εφόσον προηγηθεί μελέτη φέρουσας ικανότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας ΚΥΑ, και έκδοση της απαραίτητης Απόφασης ‘Εγκρισης Περιβαλλοντικών ‘Ορων. Το ποσοστό αύξησης επαυξάνεται σε 40% σε περίπτωση υιοθέτησης βιολογικής καλλιέργειας, η οποία θα πιστοποιηθεί από τα αρμόδια όργανα.

2. Στην περίπτωση μονάδων θαλάσσιας Υ/Κ των οποίων οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας δεν πληρούν τους όρους της ΚΥΑ και ειδικότερα στην περίπτωση όπου δίνεται η δυνατότητα μετεγκατάστασης να προστεθούν τα εξής: «Οι νέες θέσεις μετεγκατάστασης δέον όπως εγκριθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης».

3. Η προθεσμία που δίνεται σε μονάδες εντός Περιοχών Άτυπης Συγκέντρωσης Μονάδων (ΠΑΣΜ) να προβούν σε συγκρότηση ΠΟΑΥ να περιορισθεί από τα τρία στα δύο χρόνια.

4. Στο διάστημα διετίας από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ επιτρέπεται η ίδρυση νέων μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις για λόγους είτε εθνικού συμφέροντος, είτε δημιουργίας θέσεων απασχόλησης σε περιοχές με σοβαρό πρόβλημα απασχόλησης, πάντοτε σύμφωνα με τους στόχους της εθνικής πολιτικής για τον κλάδο, περιλαμβανομένων των στόχων προσέλκυσης σοβαρών επενδύσεων, βιώσιμης ανάπτυξης, προώθησης νέων υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, χρήσης καινοτομικών τεχνολογιών, και ενίσχυσης βιολογικών και πειραματικών υδατοκαλλιεργειών. Ευνοϊκής αντιμετώπισης θα τύχουν τα αιτήματα ίδρυσης νέων μονάδων από επιχειρήσεις των οποίων οι μονάδες απομακρύνονται από την υφιστάμενη θέση τους λόγω των διατάξεων της παρούσας ΚΥΑ.

5. Παράλληλα με την εφαρμογή της παρούσης ΚΥΑ καλούνται όλοι οι Δήμοι και οι Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας να υποδείξουν, εντός δύο μηνών από της δημοσίευσης της, περιοχές ή σημεία, εντός και εκτός ΠΑΥ, για την υποδοχή εγκαταστάσεων υδατοκαλλιεργειών. Οι υποδείξεις θα ληφθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των μελετών των υπό αναθεώρηση Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

6. Στα υπό αναθεώρηση Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης είναι δυνατόν να προβλεφθεί η χωροθέτηση και νέων ΠΑΥ και στην συνέχεια ΠΟΑΥ. Στα Περιφερειακά Πλαίσια (ή σε κάποιες περιπτώσεις στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αττικής) θα εξειδικευθεί η χωροθέτηση των ΠΑΥ ή μεμονωμένων μονάδων.

7. Όπως αναφέρθηκε ήδη, εντός κλειστών κόλπων οι μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας δέον όπως απέχουν 1.500 μέτρα από νομίμως υφιστάμενους οικισμούς ή οικιστικές περιοχές προβλεπόμενες από εγκεκριμένα ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ. Υφιστάμενες μονάδες που δεν ικανοποιούν τον περιορισμό αυτό δέον όπως μετεγκατασταθούν εντός εξαμήνου από την λήξη της αδείας τους, και πάντως προ της παρέλευσης 18 μηνών από την έγκριση της παρούσας ΚΥΑ, σε νέες θέσεις που θα υποδειχθούν από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, κατόπιν εισήγησης των αντίστοιχων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και υπό τον όρο τήρησης των νόμιμων διαδικασιών αδειοδότησης.

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σας πληροφορούμε ότι πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν.4014 (ΦΕΚ 209 Α’ /21.09.2011) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
Με το νόμο αυτό επέρχονται σοβαρές αλλαγές στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και δραστηριοτήτων και του τομέα υδατοκαλλιεργειών. ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΕΙΛΟΥΜΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ αυτών.
Στις μεταβατικές διατάξεις του νόμου (άρθρο 30, παρ. 4) περιλαμβάνεται ρύθμιση για τους ήδη υποβληθέντες φακέλους που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση.
«4. Πλήρεις φάκελοι ΠΠΕ, ΜΠΕ, καθώς και οι αντίστοιχοι φάκελοι αιτημάτων για ανανέωση ή τροποποίηση ΑΕΠΟ, που έχουν υποβληθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (η ισχύς του νόμου αρχίζει ένα μήνα από τη δημοσίευσή του και με τη δημοσίευση των αποφάσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1), ολοκληρώνονται ως προς την αξιολόγησή τους και εκδίδονται αντίστοιχα οι ΠΠΕΑ και ΑΕΠΟ, καθώς και αποφάσεις ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας ζητήσει την υπαγωγή του στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης ή τροποποίησης ΑΕΠΟ, που υποβλήθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, διατηρείται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας η υφιστάμενη ΑΕΠΟ, ανεξάρτητα από το χρόνο υποβολής των αντίστοιχων φακέλων».
Τούτο σημαίνει ότι για όσους έχουν ήδη υποβάλλει πλήρεις φακέλους για ανανέωση ΑΕΠΟ, αλλά αυτή δεν έχει εκδοθεί, ΙΣΧΥΕΙ Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΕΠΟ, δηλαδή δεν λειτουργούν χωρίς άδεια.
Την ανωτέρω ρύθμιση μπορείτε να επικαλεστείτε σε ελέγχους διαφόρων υπηρεσιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τυχόν παρεκκλίσεις από την προηγούμενη άδεια δεν αποτελούν παράβαση.
Προς τούτο, σας προτείνουμε να ενημερώσετε τους υπευθύνους των παραγωγικών σας εγκαταστάσεων, έτσι ώστε σε ενδεχόμενους ελέγχους να επικαλεστούν την ανωτέρω μεταβατική διάταξη του νόμου.
Η ψήφιση της προαναφερόμενης διάταξης δεν πρέπει να σας οδηγήσει σε εφησυχασμό και καθυστερήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος ο φάκελος να θεωρηθεί μη πλήρης, να επιστραφεί και να χρειαστεί να υποβληθεί εκ νέου πλήρης φάκελος.

Με εκτίμηση,


Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

RT @EuropecheOrg: The two most important features #EU consumers think should be on the label of tinned&prepared products are: 🐟 Species nam…

APC SA

RT @EU_FARNET: .@LIFEplatformEU's newsletter has a feature on creating a labelling scheme for sustainably-produced #Mediterranean small-sca…

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter