• +302103229303
  • apc@apc.gr

Η APC s.a. ανέλαβε μετά από διαγωνισμό που προκήρυξε η ΕΤΑΛ Α.Ε. τον «Ολοκληρωμένο σχεδιασμό ανάπτυξης δικτύου καταδυτικών διαδρομών – (καταδυτικών πάρκων) και εδραίωσης καταδυτικού τουρισμού και επισκεψιμότητας παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος στους Δήμους Λέσβου, Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου».
Στη μελέτη η APC s.a. θα συνεργαστεί με το Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Μετά από διεθνή διαγωνισμό του ΥΠΕΚΑ ανατέθηκε το έργο "Σύμβουλος Τεχνικής υποστήριξης και υποβοήθησης της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων στην εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ" στην Κοινοπραξία «APC ADVANCED PLANNING–CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ–ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ - ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.- ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΚΚΑΣ».
Με το έργο αυτό τίθεται σε εφαρμογή η πολιτική για την εφαρμογή της Θαλάσσιας Στρατηγικής στην Ελλάδα, που αποτελεί Κοινοτική υποχρέωση της χώρας.
Στην Ομάδα Έργου της APC s.a. - εκτός από το επιστημονικό της προσωπικό - συμμετέχουν καθηγητές εξειδικευμένοι σε θέματα θαλασσών από το Χημικό και Γεωλογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Βιολογικό του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η APC Α.Ε. σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών υλοποίησαν το έργο "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην εκπόνηση των Στρατηγικών Μελετών υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό Κόλπο και το Κατάκολο" που ανατέθηκε από το ΥΠΕΚΑ.

Ο Πρόεδρος της εταιρίας APC s.a. Νίκος ΑΝΑΓΝΟΠΟΥΛΟΣ συμμετείχε ως ομιλητής στην ημερίδα που οργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα "Υδατοκαλλιέργειες και νέα Κ.ΑΛ.Π.".

AQUACULTURE
Thank you for your kind invitation, it is a pleasure for me to be here today.
Meetings, such as this, in which the national authorities and other stakeholders of the Adriatic and Ionian countries discuss for an effective approach and cooperation are really needed.
I was in the past in the international conferences for fisheries cooperation in Heraklion and Venice.
A lot of discussions, words, but no facts.
Working for 30 years on aquaculture sector - an important and raising sector - I would like to focus on it, and the Adriatic Ionian countries.
A. Adriatic and Ionian sea are sensitive marine zones with serious environmental problems (pollution, overfishing, urban and tourism on coastal zone, etc). But in the same time having a look on marine aquaculture we can see Greece (western Greece, Epirus and Ionian islands regions), Italy, Albania, Montenegro, Croatia, Slovenia, have a significant production of sea bass (D. labrax), sea bream (S. auratus), mussels (M. galloprovincialis), flat oysters (Ostrea edulis), clams (Chamelea gallina, Tapes philippinarum), white sea bream (Diplodus sargus), Sharpsnout Sea bream (Puntazzo puntazzo), Pandora (Pagellus erithrynus), Umbrine (Umbrina cirrosa), dentex (D. dentex) and blue fin tuna (T. thynnus).

In parallel there are the most important lagoons in the Mediterranean (Messolongi - GR, Venice – IT, Butrinti – AL) in which extensive and semintensive aquaculture systems are applied.
The EC aquaculture sector has stagnated for many years despite its big potential for development and the growing demand for aquaculture products. This stagnation is due to the increasing import from third countries (mainly Asia and Africa) of cheap aquaculture products, which are often not produced with the high European sanitary, environmental and food security standards. It is evident that the EC has to step up its aquaculture production and compete with third countries in the field. The same phenomenon was in the ex – Yugoslavia countries and Albania due to political changes.
The policy for aquaculture would assure the economic, social and environmental sustainability of this sector.
B. Looking in the proposal for a new Regulation on the European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) (com 2011/425f) we can find that:
Aquaculture contributes to growth and jobs in coastal and rural regions. Therefore, it is crucial that the EMFF is accessible to aquaculture enterprises. In order to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities it is vital to stimulate innovation and entrepreneurship. Therefore the EMFF should support innovative operations and business development.
New forms of income combined with aquaculture activities have already shown their added value for business development. Therefore the EMFF should support these complementary activities outside aquaculture such as angling – tourism, educational or environmental activities.
Investment in human capital is also vital to increase the competitiveness and economic performance of aquaculture activities. Therefore, the EMFF should support lifelong learning and networking stimulating the dissemination of knowledge as well as advisory services helping to improve the overall performance and competitiveness of operators.
In order to promote environmentally sustainable aquaculture, the EMFF should support aquaculture activities which are highly respectful of the environment, the conversion of aquaculture enterprises to eco – management, the use of audit schemes as well as the conversion to organic aquaculture.
In the area of international relations the EMFF may support the following types of operations:
a) voluntary funding provided to the United Nations organisations as well as voluntary funding provided to any international organisation active in the field of Law of Sea
b) voluntary financial contributions to preparations for new international organisations or preparation of new international treaties which are of interest to the European Union
c) voluntary financial contributions to work or programmes carried out by international organisations which are of special interest to the European Union
d) financial contributions to any activity (including working, informal or extraordinary meetings of contracting parties) which upholds the interests of the European Union in international organisations and strengthens cooperation with its partners in these organisations. In this connection, when the presence of representatives of third countries in negotiations and meetings within international forums and organisations becomes necessary for the European Union interests, the EMFF shall bear the costs of their participation.
C. Under this point of view the Adriatic – Ionian countries could work together on the followings topics for the sustainable development of aquaculture:
• innovation in aquaculture introducing new techniques (i.e. recirculated systems, off – shore farms), new products (forms and species), technical knowledge to reduce the impact on the environment
• collaboration between enterprises and scientific and technical bodies
• support investments contributing to:
- adding value to aquaculture products
- diversification of the income through development of complementary activities such as ecotourism
• harmonize national legislation with international and Union environmental protection legislation as well as Maritime Spatial Planning for aquaculture
• Environmental Impact Assessment
• aquatic animal health and welfare on public health legislation
• health and safety standards
• marketing and business strategies
• organize lifelong learning, dissemination of scientific knowledge and innovative practices
• organize networks and exchange of experience and best practice among aquaculture enterprises or professional organisations and other stakeholders
• identification and mapping of most suitable areas for aquaculture development
• conversion of conventional aquaculture production methods into organic aquaculture
• support forms of extensive aquaculture including conservation and improvement of the environment, biodiversity, management of the landscape and traditional features of aquaculture zones
• inclusion of aquaculture in sustainable development of fisheries areas through integrated local development strategies.

H APC Α.Ε. επιλέχθηκε από τον Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου ΟΠΕ ΑΕ ως σύμβουλος για το έργο «Παροχή Εμπειρογνωμοσύνης για την Υποστήριξη της Υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων Προώθησης για τα Ευρύαλα Μεσογειακά Είδη και για τα Κατεψυγμένα Αλιευτικά Προϊόντα».
Πρόκειται για την υλοποίηση δύο έργων πρόωθησης και προβολής του κλάδου των ψαριών της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και της μεταποίησης αλιευμάτων που γίνονται για πρώτη φορά σε ευρεία έκταση (διάρκεια 30 μήνες) στα πλαίσια του ΕΠΑΛ 2007 - 2013.

Μετά από συστηματικές προσπάθειες όσων πιστεύουν αληθινά στις αναπτυξιακές δυνατότητες του κλάδου των θαλάσσιων ιχθυοκαλλιεργειών στην Ελλάδα, εγκρίθηκε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Υδατοκαλλιέργειες με την υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ στις 4.11.2011.
Η APC s.a. αισθάνεται ιδιαίτερη ικανοποίηση από το γεγονός ότι συνέβαλε ενεργά στην Μελέτη για το Χωροταξικό Σχεδιασμό, στην τεκμηρίωση θέσεων του κλάδου και το δημόσιο διάλογο, επιλέγοντας ως εργαλεία την επιστημονική τεκμηρίωση και την αειφόρο ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, αντί της βολικής ή / και περίεργης σιωπής άλλων ειδικών και «ειδικών».
Οι ρυθμίσεις του χωροταξικού σχεδίου που αποτυπώνεται στην υπογραφείσα ΚΥΑ και προωθήθηκαν από το ΥΠΕΚΑ απέχουν πολύ από τις θέσεις μας που εδράζονται στην αναγκαιότητα οργανωμένης ανάπτυξης του δυναμικού αυτού κλάδου της ελληνικής οικονομίας με εθελοντικά σχήματα και στοχεύουν στη βιωσιμότητα και ανταγωνιστικότητά του, καθώς και την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων. Είναι δυστυχώς – όπως επισημάναμε και στην παρέμβασή μας στις 20/4/2011 – ένα αντιαναπτυξιακό, μη λειτουργικό και με εσωτερικές αντιφάσεις πλαίσιο.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα εμπλακούμε σε συζητήσεις και στείρες αντιπαραθέσεις με αυτόκλητους υπερασπιστές του περιβάλλοντος και «επιτροπές αγώνα» ατόμων που επιζητούν με τον τρόπο αυτό να βγουν από το κοινωνικό τους αδιέξοδο ή να αποκτήσουν «επαγγελματική» ενασχόληση.
Θα στηρίξουμε κάθε προσπάθεια θετικής αντιμετώπισης των ρυθμίσεων του χωροταξικού πλαισίου και θα μείνουμε συστηματικά στο πλευρό των επιχειρήσεων του κλάδου, αλλά και όλων όσων αγωνίζονται για μια Ελλάδα της αναπτυξιακής ανασυγκρότησης, της παραγωγής και της αειφορίας.
Νίκος Αναγνόπουλος

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Σε συνέχεια του από 9/11/2011 ενημερωτικού σημειώματός μας για την ενεργοποίηση του ΕΠΑΛ 2007 – 2013 στα μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση – Εμπορία», σας γνωρίζουμε ότι η υπογραφή – δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα γίνει σύντομα και θα προβλέπει περίοδο κατάθεσης φακέλων μικρής διάρκειας.
Καθώς θα απαιτηθεί η συγκέντρωση πολλών δικαιολογητικών (και παραστατικών στις περιπτώσεις ύπαρξης δαπανών παγίων που αφορούν την περίοδο 1.1.2007 μέχρι σήμερα), είναι σκόπιμο να επικοινωνήσετε το συντομότερο μαζί μας για μια αναλυτική συζήτηση.

Με εκτίμηση,
Ν. Αναγνόπουλος
Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

@EU_MARE @aac_europe @aqua_lit @feapinfo @scottishaqua @easaqua @FAOfish @EU_EASME @EU_FARNET Results of the worksh… https://t.co/FHfUWbzR4X

APC SA

"Workshop about aquaculture and the social acceptability challenge" presentation by Xavier from AAC. #EMD2019… https://t.co/hjWgIIRA33

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter