• +302103229303
 • apc@apc.gr

Η πρόσκληση απευθύνεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αλιείς ή ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, που ασκούν επαγγελματικά την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους, (επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ), συμπεριλαμβανομένων αυτών της αλιείας εσωτερικών υδάτων και τα σκάφη των οποίων έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα για τουλάχιστον 60 ημέρες κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης¨

 

Υποβολή

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε στις 10 Οκτώβρη 2017 και λήγει στις 10 Ιανουαρίου 2018. Η υποβολή της αίτησης γίνεται μέσω διαδικτύου (www.ependyseis.gr) και μέσα σε 5 εργάσιμες πρέπει να κατατεθεί ο πλήρης φάκελος σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΑΛΘ.

 

Υπαγόμενες πράξεις

Η πρόσκληση αφορά επενδύσεις επί του σκάφους ή σε επί μέρους εξοπλισμούς , υπό τον όρο ότι δεν αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του σκάφους , οι οποίες θα αυξάνουν την άξια στα προϊόντα και επενδύσεις επί του σκάφους για την βελτίωση της ποιότητας των αλιευτικών προϊόντων.  Επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να είναι:

 • Δαπάνες για την κατασκευή νέων αποθηκευτικών ή ψυκτικών χώρων.

 • Δαπάνες για την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων, εξοπλισμού.

 • Δαπάνες για την αγορά εργαστηριακού εξοπλισμού.

 • Δαπάνες για την εγκατάσταση και εφαρμογή Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας.

 • Δαπάνες για μελέτες και αμοιβές συμβούλων.

 • Δαπάνες για την προμήθεια λογισμικού καθώς και λογισμικού αναβάθμισης.

 • Δαπάνες για επεξεργασία των υπολειμμάτων των προϊόντων αλιείας και των απορριπτόμενων ειδών αλιείας.

 • Δαπάνες για εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων.

 • Ανάπτυξη χώρων άμεσης εμπορίας για την πώληση και ενημέρωση του καταναλωτή καθώς και για την ενθάρρυνση της κατανάλωσης συναφών προϊόντων.

Πράξεις οι οποίες έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως, πριν να υποβάλει ο δικαιούχους στη διαχειριστική αρχή την αίτηση χρηματοδότησης, ανεξάρτητα αν όλες οι σχετικές πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο, δεν μπορούν να υπαχθούν. Το μέγιστο ποσοστό υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου της Πράξης πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, προκειμένου αυτή να είναι επιλέξιμη, είναι 80%.

 

 Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων επενδυτικών προτάσεων πρέπει να είναι άνω των 2.000 ΕΥΡΩ και ως μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης των Πράξεων ορίζονται οι δεκαοκτώ (18) μήνες, με ημερομηνία εκκίνησης την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης της Πράξης.

Τα ποσοστά επιδότησης διαφέρουν αναλόγως με:
• Το μέγεθος των επιχειρήσεων
• αν οι πράξεις υλοποιούνται ή όχι σε Απομακρυσμένα Ελληνικά Νησιά (Δημόσια ενίσχυση σε επικράτεια 50% - σε απομακρυσμένα νησιά 85%)
• αν οι πράξεις σχετίζονται με την παράκτια αλιεία μικρής κλίμακας  (Δημόσια ενίσχυση σε Επικράτεια 80% - σε Απομακρυσμένα νησιά 85%)

 

Απευθυνθείτε στην Advanced Planning-Consulting (APC SA) για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια σας. Η APC SA έχει την εμπειρία και γνωρίζει πολύ καλά πως η κατάλληλη προετοιμασία, έγκαιρη σύνταξη και υποβολή του φακέλου, είναι κομβικό σημείο για την επιτυχία.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα:

210-3229 303 / 210-3229  340

Fax: 210-3229 304

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της APC, Νίκος Αναγνόπουλος, έδωσε το παρόν στο συνέδριο "Beyond 2020: Supporting EU Coastal Communities", που έλαβε μέρος στο Ταλίν της Εσθονίας στις 12 και 13 Οκτώβρη 2017. Ο Νίκος Αναγνόπουλος ήταν μεταξύ των ομιλιτών, και συγκεκριμένα πήρε μέρος στην συζήτηση για την "Υποστήριξη της συμμετοχής των μικρών παράκτιων ψαράδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων  της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (CFP) - Αποτελέσματα πιλοτικών Ευρωπαϊκών προγραμμάτων." 

Την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.μ., θα λάβει μέρος η πρώτη ενημερωτική Ημερίδα που διοργανώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ), στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου.  Η Ημερίδα αποσκοπεί στο να ενημερώσει του Δυνητικούς Δικαιούχους για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στα πρόσφατα ενεργοποιηθέντα προγράμματα για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Αλιευτικό τομέα, και ιδιατέρως στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας, και της Μεταποίησης των αλιευτικών προϊόντων.

Η APC sa θα δώσει το παρόν στο Μεσολόγγι στην 1η Ενημερωτική Ημερίδα.

Υπογράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι προσκλήσεις που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη ή πρόκειται να εισέλθουν στον τομέα α) της υδατοκαλλιέργειας και της τυποποίησης των προϊόντων τους και β) της μεταποίησης προϊόντων αλιείες και υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.

Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω επιδότησης παγίων επενδυτικά σχέδια
(α) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων πάχυνσης, ιχθυογεννητικών σταθμών, συσκευαστηρίων ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας και (β) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης, όλων των μορφών προϊόντων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Μπορείτε να βρείτε τις προσκλησεις online στα εξής link: 

-https://diavgeia.gov.gr/doc/67%CE%A984653%CE%A0%CE%93-%CE%9E%CE%A4%CE%97?inline=true

-https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%93%CE%9D94653%CE%A0%CE%93-%CE%96%CE%A4%CE%A6?inline=true

Οι προθεσμίες υποβολής των επενδυτικών σχεδίων είναι:

 • Από 10 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 10 Ιανουαρίου 2018 (ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ)

 • Από 23 Οκτωβρίου 2017 μέχρι 18 Ιανουαρίου 2018 (ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ)

Καθώς η συγκεκριμένη πρόσκληση θα είναι η ΜΟΝΗ, η οποία θα αναγνωρίζει ΚΑΙ υλοποιηθέν έργο (εξοφλημένες δαπάνες) από 23.10 2015 μέχρι την υποβολή του φακέλου, είναι σκόπιμη η άμεση επικοινωνία μας για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια της εταιρίας σας, καθώς η αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης και η έγκαιρη σύνταξη και υποβολή των φακέλων είναι κομβικά σημεία επιτυχίας.

 

Επικοινωνήστε μαζι μας στα: 

210-3229 303

210-3229 340

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την αξιολόγηση της υλοποίησης του Πολυετούς Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυξη των Υδατοκαλλιεργειών 2014 – 2020 και τη σύνταξη του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης των Υδατοκαλλιεργειών μετά την ψήφιση του ν. 4282/2014 ανέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην APC s.a. Το έργο θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ρεαλιστικού σχεδίου βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο στα πλαίσια βέβαια της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της Ε.Ε.

 

Με την ανάθεση αυτή, αναγνωρίζεται η πολυετής εμπειρία και η βαθειά γνώση του δυναμικού για τη χώρα μας κλάδου των υδατοκαλλιεργειών από την APC s.a., που είναι εγγύηση για μια ολόπλευρη προσέγγιση του θέματος για τη στήριξη μιας πολιτικής ανάπτυξης που σχεδιάζει η Ελληνική Πολιτεία.

Η APC s.a. ανέλαβε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο τον υπολογισμό των χρηματικών αποζημιώσεων των αλιευτικών σκαφών που θα επιδοτηθούν για την οριστική απόσυρση (διάλυση) ή την προσωρινή παύση της αλιευτικής δραστηριότητας στα πλαίσια του ΕΠΑΛΘ 2014 – 2020.

 

Ιδιαίτερα το μέτρο της προσωρινής παύσης, θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας και φιλοδοξία είναι να συμβάλει στη διατήρηση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων ή θαλάσσιων οικοσυστημάτων σε περιπτώσεις απειλής, ενώ και τα δύο μέτρα θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην προσαρμογή και διαχείριση της αλιευτικής ικανότητας του στόλου μας και τη διασφάλιση της ισορροπίας μεταξύ αλιευτικής ικανότητας και πόρων.

 

Η ανάθεση του έργου στην APC s.a. αποτελεί αναγνώριση της βαθειάς γνώσης του τομέα της αλιείας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη ή πρόκειται να εισέλθουν στον τομέα α) της υδατοκαλλιέργειας και της τυποποίησης των προϊόντων τους και β) της μεταποίησης προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.

Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω επιδότησης παγίων επενδυτικά σχέδια (α) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων πάχυνσης, ιχθυογεννητικών σταθμών, συσκευαστηρίων ιχθυοκαλλιέργειας και οστρακοκαλλιέργειας και (β) για ίδρυση, εκσυγχρονισμό, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης, όλων των μορφών προϊόντων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς η αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης και η έγκαιρη σύνταξη και υποβολή φακέλου, είναι κομβικό σημείο επιτυχίας.

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι υπουργικές αποφάσεις που αφορούν τα επενδυτικά σχέδια για τις αλιευτικές επιχειρήσεις και ψαράδες που δραστηριοποιούνται ήδη, στον τομέα της αλιείας (θαλάσσιας και εσωτερικών υδάτων), στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΛ.Θ. 2014-2020.

Στα πλαίσια αυτά θα ενισχυθούν οικονομικά μέσω επιδότησης παγίων αιτήσεις / σχέδια για επενδύσεις επί του σκάφους σε θέματα υγείας και ασφάλειας, ενεργητικής απόδοσης μηχανών,  σχεδιασμό του κύτους, βελτίωση της ποιότητας των αλιευμάτων.

Για να σχεδιάσουμε μαζί τα επενδυτικά σχέδια της επιχείρησής σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας καθώς η αξιολόγηση των προϋποθέσεων ένταξης και η έγκαιρη σύνταξη και υποβολή φακέλου, είναι κομβικό σημείο επιτυχίας.

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1780 Β/23.5.2017 υπουργική απόφαση με αντικείμενο «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία μοριοδότησης για τη μίσθωση θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4282/2014» και αφορά περιπτώσεις μονάδων εντατικής θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας κατά τις οποίες οι άδειες (μίσθωση θαλάσσιου χώρου) υφιστάμενης μονάδας έχουν λήξει ή διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο. Τα κριτήρια αφορούν κύρια την οικονομική δυνατότητα για υλοποίηση της επένδυσης και την εντοπιότητα του υποψήφιου φορέα.

Στα πλαίσια της ενημέρωσης για τις δυνατότητες επενδύσεων στις εγκαταστάσεις προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που συμβάλλουν στην αποδοτικότητά της, θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε μία νέα δυνατότητα που έχετε για μείωση του κόστους ενέργειας, που αποτελεί σημαντικό και αυξανόμενο μέρος του λειτουργικού κόστους σας.

 

Συγκεκριμένα υπάρχει η δυνατότητα της επιχείρησής σας να λειτουργήσει ως «αυτοπαραγωγός ενέργειας», καθώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας προβλέπεται η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών (Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας ΑΠΕ) σε μονάδες παραγωγικές, εμπορικές, αποθηκευτικές κά που συνδέονται με το Δίκτυο. Με την ολοκλήρωση της νομοθεσίας πρόσφατα δίνεται η δυνατότητα του λεγόμενου «net metering», δηλ. της κάλυψης των ιδίων αναγκών με τη διαδικασία του συμψηφισμού ενέργειας μέσω Δικτύου δηλ. ο,τι ενέργεια παράγεται από ΑΠΕ στις μονάδες να συμψηφίζεται στο λογαριασμό ρεύματος που πληρώνει η  επιχείρηση .Η ισχύς κάθε φωτοβολταϊκού συστήματος μπορεί να ανέρχεται σε 20KWp ή μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος κατανάλωσης, εάν υπερβαίνει αυτό το όριο με ταβάνι τα 500 KWp.

 

Εφόσον ενδιαφέρεστε για την εξέταση της ανάπτυξης μονάδας φωτοβολταϊκών συστημάτων ή άλλων ΑΠΕ μέσω «net metering», μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για τον ορισμό συνάντησης προκειμένου να συζητήσουμε τις δυνατότητες υπαγωγής σας σε ένα τέτοιο Πρόγραμμα, το οποίο ενισχύεται οικονομικά μέσω αναπτυξιακού νόμου είτε ΕΣΠΑ.

Στα πλαίσια ενημέρωσής σας σε θέματα αειφορίας και ποιότητας στην υδατοκαλλιέργεια επικοινωνούμε μαζί σας για να σας παρουσιάσουμε το πρότυπο ASC (Aquaculture Stewardship Council).

Το ASC ιδρύθηκε το 2010 από το WWF και την IDH (Ολλανδική Πρωτοβουλία για το Βιώσιμο Εμπόριο). Το ASC είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός με παγκόσμια επιρροή, ο οποίος ασχολείται με την Υδατοκαλλιέργεια.

Το ASC στοχεύει να γίνει παγκοσμίως αποδεκτό πρότυπο πιστοποίησης προϊόντων υπεύθυνης υδατοκαλλιέργειας.

Το ASC συνεργάζεται με παραγωγούς προϊόντων υδατοκαλλιέργειας, μεταποιητές αλιευμάτων,  εταιρείες λιανικής πώλησης και μαζικής εστίασης, επιστήμονες, περιβαλλοντικές ομάδες και οργανώσεις καταναλωτών.

Οι απαιτήσεις του προτύπου έχουν σαν σημείο αναφοράς την Ποιότητα, την Περιβαλλοντική Διαχείριση και κατά συνέπεια την Αειφορία και το Βιώσιμο Εμπόριο.

Το πρότυπο στην παρούσα φάση εφαρμόζεται σε ασιατικά είδη ψαριών (όπως το Pangasius), καθώς και στη Πέστροφα και το Σολωμό.

Η ανακοίνωση που θα γίνει εντός του προσεχούς διαστήματος, για την επέκταση των απαιτήσεων του συγκεκριμένου προτύπου και για τα μεσογειακά είδη υδατοκαλλιέργειας καθιστά αναγκαία τη δραστηριοποίηση των Ελληνικών επιχειρήσεων υδατοκαλλιέργειας για την πιστοποίηση με το πρότυπο αυτό, προκειμένου να διατηρήσουν και διευρύνουν την επιτυχή παρουσία των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.

 

Η APC s.a., πρωτοπόρα στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε συστήματα διαχείρισης  και ποιότητας στο χώρο της υδατοκαλλιέργειας είναι σε θέση να σας υποστηρίξει στην προσπάθειά σας αυτή.

Γι’ αυτό επικοινωνήστε μαζί μας για μια συνάντηση προκειμένου να δρομολογήσουμε μαζί το έργο αυτό.

About Us

Η APC sa είναι εταιρεία συμβούλων με έδρα την Αθήνα, η οποία ασχολείται με παροχή υπηρεσιών για αναπτυξιακό και χωροταξικό σχεδιασμό, περιβαλλοντικά θέματα , εκπόνηση επενδυτικών μελετών και προγραμμάτων καθώς και σχεδιασμό, διαχείριση και αξιολόγηση Εθνικών και Ενωσιακών προγραμμάτων.

Η APC sa έχει ιδιαίτερη εξειδίκευση στους τομείς της αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την αγροτική και περιφερειακή ανάπτυξη , καθώς και στο υδάτινο περιβάλλον.

Recent Tweets

APC SA

@EU_MARE @aac_europe @aqua_lit @feapinfo @scottishaqua @easaqua @FAOfish @EU_EASME @EU_FARNET Results of the worksh… https://t.co/FHfUWbzR4X

APC SA

"Workshop about aquaculture and the social acceptability challenge" presentation by Xavier from AAC. #EMD2019… https://t.co/hjWgIIRA33

Follow APC SA on Twitter

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μνησικλέους 2 (& Μητροπόλεως γωνία)
105 56 ΑΘΗΝΑ

+30 210 32 29 303

+30 210 32 29 340

+30 210 32 29 304

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Newsletter

Get Monthly Newsletter